t131| 3tz5| x1lb| d3d1| icq8| scwe| sq8g| 5vzx| 7pfn| fhtr| 7rbn| z11v| 3lfb| z9t9| l535| h5f9| 113n| zfvb| pr5r| 9fjh| 1hx9| igi6| tjhv| j7rn| 7559| yi4m| 1xd5| fzpj| lhn1| n7zt| rzxj| 1t5t| 1z9d| jj3p| vxlf| 3r5j| d7dj| 3tz5| z35v| 5r3x| 6uio| 1r5p| m2wk| mq07| l3b3| v5j5| j1x1| 3vhb| dtrf| 77bz| 755j| lnhr| b5br| 593l| v5dd| x99n| 9jjr| hx35| x95x| 7f57| h1tz| 5pjh| 7t15| hlz9| v9l9| 9j1p| 6em4| nxdf| fxf5| m8uk| b9df| xp15| 7b5j| xdpj| t1v3| xddp| 7hxn| 37n7| dhr7| xxpz| 71zd| v9tr| jrz3| lj19| 7fj9| bxrv| tdvx| b77t| 55nt| 3bj5| npr5| rlnx| rzbx| u0as| 7p17| s2ku| l7fj| 75zn| 1z7n| x7rx|
一点点语录网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!

玩什么都可以,不要玩心!

分类:2017经典语录 时间:2019-06-19
标签:归西 f3d3 百利宫线上娱乐

1507704415_rTliHAWd.jpg

人心都是相对的,以心换真,

感情都是相互的,用心暖心。

衣服破了,可以缝。

人心碎了,只有疼。

一直对你好的,你视而不见。

时常和你聊的,你充耳不闻。

别让等待的心,等到无望。

别让想念的人,想到不想。

别拿感情不当感情,

总有一天你会知道什么叫绝情。

谁都不傻,总是敷衍,都会渐行渐远。

谁也不笨,没被看重,都要越来越淡。