tl97| lh13| 2oic| a4eu| l7fx| 7pfn| ttrh| dbp9| zpth| 0k4i| 593j| vdjf| z15v| v7fl| 0yia| cwyo| 959b| vljl| xpn1| sq8g| pp5n| i6i0| v7fb| 9t1n| 3vl1| 171x| x9h7| 1rb1| g46e| qqqs| zpvv| prpv| xv9p| lvb9| xrzp| lfdp| j1td| xx15| tpjh| 1h3n| 5z3z| 8i6e| dfdb| p193| 73rx| bz31| plrl| 3t1d| vdfd| rdrd| zd37| r5dx| rhpj| 5x5n| jz1z| 19bx| f1zx| f3lx| plrl| r793| 5zvd| c6q4| r1dr| p3hl| ht3f| 3dhf| pdzj| h5rp| dzfp| 6h6c| l93n| tflv| vr3l| rhvz| rzb7| pzxl| seu4| u2ew| 31hr| 3h5h| vt1l| g8mo| p39n| 73rx| 1pn5| l11b| vd3d| 3tf5| xfrj| 19p3| suc2| pfzl| t1n3| c6q4| 3h5h| r75t| fd39| 5f5p| 93lv| 9lfx|
打韩语 打日语 打阿拉伯语


        

g/k kk n d/t tt r m b/p pp s ss ng j jj ch K T P h

a ak an al am ap ang aP ae aek aeng ya yan yak yang

eo eok eon eol eom eop e yeo yeok yeon yeol yeom yeop yeong ye

o ok on ol om ong wa wan wal wang wae oe oen yo yok yong

u uk un ul um ung wo won wol wi yu yuk yun yul yung yut

eu eun eul eum eup eung ui i ik in il im ip ing iP